Hva definerer vår etiske dømmekraft bedre enn vår evne til å skille mellom rett og galt? Maktberuselse, plutselig sinne og monotone følelser kan få oss til å utføre handlinger og forme setninger som forstyrrer den enkle, farbare veien mellom hode og hjerte. Dersom vi ikke ønsker å skade andre eller forstyrre gode hensikter, er det greit å forstå hva vanlige mennesker oppfatter som etisk dømmekraft. Det virker som om vi er inne i ei tid med negative oppslag- og beskrivelser, løgner, misforståtte hensikter og mer ondt blod enn en fire timers dialyse kan rense i løpet av fire timer på sykestua.

Etikk i politikken
Stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) kjøpte sex av en prostituert i Latvia mens han var på reise sammen med tre ungdomspolitikere fra Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon (FpU). Valgforsker Frank Aarebrot tror saken har minimalt å si i forhold til hvis det for eksempel hadde vært en Krf-politiker. Jasså, godtar vi forskjellig etisk dømmekraft fra- og i de forskjellige politiske leirene?

Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, står tiltalt for voldtekt på ei 17 år gammel jente, en partifelle. Dette skjedde på et hotellrom etter at de formelle rundene i partiets årsmøte var unnagjort. Om dette var et utslag av et misforstått maktforhold mellom et politisk forbilde og ei ung beundrerinne, iblandet en smule alkohol, er fortsatt ikke avklart,- men jeg er sikker på at hendelsen ikke finner gehør hos vanlige folks oppfatning av dannelse og etisk dømmekraft.

Trond Birkedal (Frp) ble dømt i tingretten for flere tilfeller av smugfilming av tenåringer og flere tilfeller der Birkedal hadde fått tenåringsgutter til å utvise seksuelt krenkende handlinger foran webkamera. At han ble frifunnet for de alvorligste punktene i tiltalen, som går på seksuell omgang og seksuell handling med to 15 år gamle gutter, gjør meg ikke mindre sikker på at han har utvist dårlig etisk dømmekraft.

Nestleder i Hordaland Høyre, Henning Warloe, ble tatt for bruk og oppbevaring av narkotika, og har trukket seg fra alle politiske verv. Erna Solberg støtter sin partifelle, og sier at han har vært ”dumsnill”. Men vi kan da vel ikke ha politikere som er dumme, Erna! De må utvise et god etisk dømmekraft og være forbilder for sine velgere, ikke sant? Og spesielt bør det gjelde en politiker som har vært aktiv i utarbeidinga av Høyres offisielle ruspolitikk.

Likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) ble blottlagt som korrupt da han bevilget skattepenger til en politisk organisasjon innenfor egne rekker. At han også ble konfrontert med løgner i forhold til dårlig oversikt over egne mailkonti, gjorde ikke saken bedre. Audun Lysbakken tok sin hatt og forlot statsrådposten. Hvorfor i alle dager velger SV en ny partileder som allerede har utvist dårlig lederskap? For selv om begreper som «angrende synder» og «styrket integritet» blir brukt om han etter at han innrømmet sin fiasko har han, pr. definisjon, utvist dårlig etisk dømmekraft.

Etikk i media
Vi forventer at mediafolk også lever opp til et gitt regelverk og har en standard når det gjelder oppførsel og etikk. Noen slike regler og normer finner vi i medias eget regelverk, ”Vær varsom” plakaten. Medlemmer av Norsk Journalistlag forplikter seg til å følge disse reglene, men det skjer dessverre stadig overtramp, og ei egen klagenevnd, Pressens Faglige Utvalg (PFU), tar seg av disse. Her et eksempel på et slikt overtramp som fant sted for ikke så lenge siden:

Egon Holstad (musikkskribent i avisa Nordlys) beskrev frontfiguren i et folkekjært nord norsk orkester som ”narkoman”. Beskrivelsen kom på trykk over ei hel forside i en annen avis i landsdelen. Personen som ble ”brennmerket”, er avholdsmann gjennom snart tjue år, og opplever nå ei tung tid sammen nærmeste familie, venner og barn. Selv om ordbruken var et utslag av irritasjon knyttet opp i mot to debattanters manglende evne til å tolke hverandres kontekst, så vitner det om dårlig etisk dømmekraft. Ingen får tillegge beskrivelser av et menneske som er direkte løgnaktig.

Det meste i livet er tufta på den virkeligheten vi lever i og de sannhetene vi bygger våre liv på. Noen ganger blir vi bedratt, og noen ganger møter dessverre ei løgn,- men jeg tror likevel at vi klarer å finne en farbar mellom hode og hjerte. Mulig dette med etisk dømmekraft bør få større plass i skolepensum?