Et voksende antall unge mennesker som er luta lei av teoretisk kunnskap om verdenslitteraturen, fremmede språk og matematiske formler, blir sluset tilbake til skolebenken for å få ”påbygging”. Kristin Halvorsen synes det er en god ide, ikke jeg!

Jeg jobber med skolelei ungdom i ungdomsskolen, spesielt gutter, hver eneste dag, og jeg er veldig lite imponert over regjeringens forslag til tiltak for de som ikke hører hjemme i den moderne skolehverdagen, en skole med bøttevis av teori og alt for lite fokus på mennesker som er utstyrt for- og med interesse for praktisk arbeid. Kristin Halvorsen etablerte noe som kalles “Oppfølgingsprosjektet”. Prosjektet handler i all hovedsak om å “styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen, NAV og andre kommunale etater for å få etablert et strukturert, samordnet og målrettet system for unge som står utenfor opplæring og arbeid.” Og … “målet er å få ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid tilbake til videregående opplæring eller til arbeid.” Dette er store ord, men dessverre bare store ord. I praksis betyr det at det finnes mange mennesker med pedagogiske utdanning som vet at det finnes ungdom som faller utenfor den teoretiske skolehverdagen som norsk skole har å by på-
På egenstyrte- og tilstøtende lenker/nettsider viser regjeringen til at det er en “gledelig utvikling i arbeidet med ungdommer som står utenfor opplæring og arbeid. Aldri før har oppfølgingstjenesten klart å hjelpe så mange ungdommer mellom 15-21 år utenfor opplæring eller arbeid, som nå.” Dette stemmer ikke med virkeligheten, Kristin Halvorsen! De som velger videregående utdanning innenfor praktiske, nevenyttige yrker, møter i realiteten en hverdag med alt for få praksisplasser. 450 ungdommer i Troms fylke står i dag uten lærlingplasser. Om dette skyldes en usikker situasjon for de aktuelle næringsbedriftene eller en uvilje til å delta i rekruttering av nye arbeidsplasser, vites ikke,- men her kan- og må de lokale kreftene åpne øynene ta et ansvar. Dette gjelder for hvordan vi tilrettelegger for unge mennesker som vi ønsker å beholde i landsdelen, ikke for å tilfredsstille tallmaterialet i statistikken til Kristin Halvorsen eller andre politikere i regjeringskvartalet.

For skolelei ungdom klinger tilbud om ”påbygging”, ”avklaringspenger” og ”oppfølging fra NAV” like dårlig som en ”analyse av Peer Gynt”, ”uregelrette verb på engelsk” og ”sannsynlighet i matematikk”. Jeg skjønner godt at det finnes en generasjon frustrerte jenter og gutter som ikke har tro til vår folkevalgte regjering. Mitt råd er: – Dersom du har lyst til å bli billakkerer, musiker eller elektriker,- gi fan´ i å gå tilbake til skolebenken! Let etter en midlertidig jobb, finn et kurs, en skole i utlandet, start for deg selv eller reis vekk … ikke gå tilbake til en skolebenk som gjør at hverdagen din ”suger”. Eller, til de som får tilbud om påbygging når det ikke finnes praksisplasser, søk hjelp fra kjenninger (nettverk), lær mer om det du interesserer deg for (realkompetanse),- dere får nemlig ikke hjelp fra regjeringa!